Wie we zijn, wat doen we


Eric van Keulen is maître d’œuvre. Hij ontwerpt in samenspraak met U de renovatie van uw maison de caractère of château.

Hij houdt zich ook bezig met tuinen en landschap, zwembaden, zowel qua ontwerp als realisatie.

Als maître d’œuvre draagt Cabinet Van Keulen zorg voor de uitvoering van renovatie-projecten door franse artisans. Van tailleurs de pierres, timmerlieden, electriciens tot meubelmakers en glas-in-lood kunstenaars. Ideaal voor mensen die een groot verbouwproject willen doen en zelf niet de kennis, tijd en het netwerk van artisans hebben.

Cabinet Van Keulen kan U ook behulpzaam zijn bij de aankoop van uw maison de caractère of château. Wat is de staat van een gebouw en wat zijn de consequenties van eventuele gebreken.

Kennis hieromtrent kan belangrijk zijn in de onderhandelingen met de verkopende partij.

Alle door Cabinet Van Keulen gerealiseerde projecten betreffen renovaties met een complex en veelomvattend karakter. Varierend van een 19e eeuws fermette van 150m2 tot een demeure uit de 18e eeuw van 850m2. Omzetwaarde van €75.000,- tot €2.000.000,-. Eric van Keulen kan bouwen op langjarige ervaring in hetzelfde métier voor hij zich in Frankrijk vestigde.

Van 2007 tot 2017 was Cabinet Van Keulen gevestigd in de Zuid-Bourgogne. Begin 2017 zijn de activiteiten verplaatst naar Zuid-West Frankrijk, de streek Gascogne. Cabinet Van Keulen is gevestigd in het zuiden van de Lot et Garonne en beslaat de Gers (32), Lot et Garonne (47), Tarn et Garonne (82), en Haute Garonne (31). Het grootste deel van Gascogne.

Hoe het werkt


In eerste instantie worden uw ideëen diepgaand besproken. Indien van toepassing leidt dat tot een schetsontwerp. Materiaalkeuzes en eventuele decoratie-aspecten komen aan de orde. Ook wordt in dit stadium een schatting van de kosten gemaakt.

In de tweede fase zal aan de geaccordeerde plannen op basis van een bestek een echt prijskaartje worden gehangen. Een optelsom van de offertes van de diverse artisans , opgevraagd door Cabinet Van Keulen. Na bespreking worden de offertes bij akkoord door U getekend. De artisans worden door U betaald na controle door Cabinet Van Keulen.

Fase drie behelst de uitvoering, eventueel indien van toepassing voorafgegaan door het aanvragen van een vergunning. Een permis de construire voor een uitgebreide renovatie, een déclaration préalable voor een wat minder omvattende verbouwing. Het schetsontwerp leidt tot tekeningen. Cabinet Van Keulen draagt daar zorg voor. Tijdens de uitvoering kan Cabinet Van Keulen de regie op zich nemen. Naast project-coördinatie en bijsturen in het project is kwaliteitscontrole aan de orde. In de afsluitende fase wordt het project opgeleverd en de laatste rekeningen betaald.

Afhankelijk van het project wordt bekeken welke fasen doorlopen worden. Cabinet Van Keulen wordt betaald per uur, en niet op basis van een percentage van de omzet van de artisans.